PRAWA PACJENTA. BEZPIECZEŃSTWO OPIEKI – SZKOLENIE dla Członków OZSA

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniach 19 – 21 września 2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do Pełnomocników ds. praw pacjenta w szpitalu, Pełnomocników ds. jakości oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem danych w podmiocie  leczniczym (mile widziani IOD).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami uczestnictwa oraz przestrzeganie zasad udziału w szkoleniu!

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

WARUNKI UCZESTNICTWA

RAMOWY PROGRAM

 Dodano 03-08-2018, godzina 14:15

 

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW OZSA

Najbliższe Walne Zgromadzenie Członków OZSA, zgodnie z Uchwałą Nr 7/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. Zarządu Zrzeszenia,  odbędzie się
27 kwietnia 2018 r.o godzinie 14.00 pierwszy termin,
a w przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania Walne zostanie zwołane w drugim terminie, tj. 27 kwietnia 2018 roku o godz. 14.15.
Walne odbędzie się w siedzibie Zrzeszenia, tj. w Piotrkowie Trybunalskim. O szczegółach Członkowie Zrzeszenia zostaną powiadomieni najpóźniej na 14 dni przed datą spotkania.
Dodano 29-03-2018, godzina 13:36

 

 

KONFERENCJA JAKOŚCI W KRAKOWIE       

Zapraszamy do uczestnictwa w XXII Ogólnopolskiej Konferencji „Jakość w Opiece Zdrowotnej”, która odbędzie się w dniach 21 – 22 maja 2018 w Krakowie.
Szczegóły na stronie: http://www.cmj.org.pl/konferencja/

 

 

 

SZKOLENIE I SPOTKANIE Z WICEMINISTREM ZDROWIA

Ponad 80 osób uczestniczyło w piętnastym szkoleniu dla członków OZSA, które odbyło się w dniach 24 – 26.01.2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim… więcej

 

 

Rekrutacja do projektu: PRO-QUO HEALTH

Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum uruchomił cykl szkoleń z zakresu EBM i HTA w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia są dedykowane dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w ochronie zdrowia. Szkolenia są bezpłatne. Refundowany jest koszt noclegu i kateringu.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez praktyczne odwołanie się do paradygmatu HTA/EBM, a tym samym rozwój umiejętności analitycznych oraz kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej służby zdrowia, odnoszących się m.in. do kwestii gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi, czy polityki jakości.

W ramach programu, przeprowadzone zostaną trzy kategorie szkoleń, przeznaczone dla pracowników podmiotów leczniczych: szkolenia e-learningowe w wymiarze 24 godzin, szkolenia stacjonarne w wymiarze 16 godzin (poprzedzone wstępnym szkoleniem e-learningowym 8 godzinnym), odbywające się w: Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie oraz studia podyplomowe z oceny technologii medycznych (HTA), prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.hta.cm-uj.krakow.pl

Informacja pochodzi ze strony Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: http://www.cmj.org.pl/news.php?dzial=all#752

 

 

 

SZKOLENIE WE WRZEŚNIU

W dniach 21 – 22 września 2017 roku w odbyła się druga edycja szkolenia… więcej

 

 

SZKOLENIE W CZERWCU

W dniach 22 – 23 czerwca 2017 roku w odbyło się szkolenie dla Członków Zrzeszenia. W związku z tematyką oraz formą prowadzonych zajęć… więcej
 

 

 

Lokalizacja Szpitali należących do OZSA
kliknij poniższą mapę

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu składania deklaracji przystąpienia do Zrzeszenia informujemy, że deklarację można złożyć w każdym dogodnym dla Państwa terminie. Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

 

Zapowiedzi wydarzeń:
Wrzesień 2018 r., szkolenie dla Szpitali należących do OZSA, Piotrków Trybunalski
Listopad 2018 r., spotkanie dla Dyrektorów/Prezesów Szpitali należących do OZSA, Piotrków Trybunalski