SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OZSA

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniach 24 – 26 stycznia 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Tematem wiodącym będzie oczywiście jakość w opiece zdrowotnej – ranking szpitali, badanie satysfakcji pacjentów, autoryzacja, sterylizacja medyczna. Poniżej karta zgłoszenia, warunki uczestnictwa oraz ramowy program. ZAPRASZAMY!!!

ZE WZGLĘDU NA BRAK WOLNYCH MIEJSC LISTA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA W DNIU 15.01.2018r.!!!

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

RAMOWY PROGRAM

 

Rekrutacja do projektu: PRO-QUO HEALTH

Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum uruchomił cykl szkoleń z zakresu EBM i HTA w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia są dedykowane dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w ochronie zdrowia. Szkolenia są bezpłatne. Refundowany jest koszt noclegu i kateringu.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez praktyczne odwołanie się do paradygmatu HTA/EBM, a tym samym rozwój umiejętności analitycznych oraz kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej służby zdrowia, odnoszących się m.in. do kwestii gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi, czy polityki jakości.

W ramach programu, przeprowadzone zostaną trzy kategorie szkoleń, przeznaczone dla pracowników podmiotów leczniczych: szkolenia e-learningowe w wymiarze 24 godzin, szkolenia stacjonarne w wymiarze 16 godzin (poprzedzone wstępnym szkoleniem e-learningowym 8 godzinnym), odbywające się w: Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie oraz studia podyplomowe z oceny technologii medycznych (HTA), prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.hta.cm-uj.krakow.pl

Informacja pochodzi ze strony Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: http://www.cmj.org.pl/news.php?dzial=all#752

 

 

 

SZKOLENIE WE WRZEŚNIU

W dniach 21 – 22 września 2017 roku w odbyła się druga edycja szkolenia… więcej

 

 

SZKOLENIE W CZERWCU

W dniach 22 – 23 czerwca 2017 roku w odbyło się szkolenie dla Członków Zrzeszenia. W związku z tematyką oraz formą prowadzonych zajęć… więcej
 

 

 

Lokalizacja Szpitali należących do OZSA
kliknij poniższą mapę

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu składania deklaracji przystąpienia do Zrzeszenia informujemy, że deklarację można złożyć w każdym dogodnym dla Państwa terminie. Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

 

Zapowiedzi wydarzeń:
Styczeń 2018 r., szkolenie dla Szpitali należących do OZSA, Piotrków Trybunalski
Kwiecień 2018 r., Walne Zgromadzenie Członków OZSA, Piotrków Trybunalski
Maj 2018 r., Ogólnopolska Konferencja Jakości, Kraków