SZKOLENIE 18 – 20 września 2019 roku – BRAK MIEJSC!!!

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem, które odbędzie się w dniach 18 – 20 września br. informujemy, że lista uczestników została zamknięta w dniu 29 sierpnia br. Wszystkie zgłoszenia nadesłane po wskazanej dacie będą oczekującymi na liście rezerwowej, a ewentualne przyjęcie będzie uzależnione od rezygnacji innego uczestnika.

Dodano 30-08-2019, godzina 07:38

ZAPROSZENIE – SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OZSA 

W dniach 18 – 20 września 2019 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się szkolenie dla Członków OZSA pod hasłem PRZEPIS NA JAKOŚĆ – ŁYŻKA TEORII, SZKLANKA PRAKTYKI. Podczas spotkania zostaną poruszone tematy dotyczące m.in.: dokumentowania opieki nad pacjentem, poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjenta, wykorzystaniem danych do projektów poprawy jakości, aktualnego stanu prawnego dla podmiotów leczniczych. Poniżej znajdują się warunki uczestnictwa (proszę o obligatoryjne zapoznanie się z jego treścią), karta zgłoszenia oraz ramowy program. Serdecznie zapraszamy do udziału.

WARUNKI UCZESTNICTWA

KARTA ZGŁOSZENIA

RAMOWY PROGRAM

Dodano 22-08-2019, godzina 15:26

 

Członkowie Honorowi Zrzeszenia

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych z dnia 12 kwietnia 2019 roku, Pani Halinie Kutaj – Wąsikowskiej Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Panu Michałowi Bedlickiemu Zastępcy Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, za współpracę i zaangażowanie w działalność Zrzeszenia nadano godność Członka Honorowego.
Uroczystego wręczenia członkostwa dokonał Zarząd Zrzeszenia podczas Jubileuszowej 25 Ogólnopolskiej Konferencji Jakość w Opiece Zdrowotnej dnia 20 maja 2019 roku w Krakowie.

Dodano 24-05-2019, godzina 08:57

 

ZAPROSZENIE – SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OZSA 

W dniach 12 – 14 czerwca 2019 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się szkolenie dla Członków OZSA pod hasłem PRAKTYCY PRAKTYKOM – KIEDY KOŃCZY SIĘ TEORIA A ZACZYNA PRAKTYKA. Podczas spotkania zostaną poruszone tematy dotyczące m.in.: cyberbezpieczeństwa, współpracy zespołów zadaniowych, pełnomocników z kadrą szpitala, farmakoterapii, w tym polipragmazji i leczenia bólu, aktualnego stanu prawnego dla podmiotów leczniczych. Poniżej znajdują się warunki uczestnictwa (proszę o obligatoryjne zapoznanie się z jego treścią), karta zgłoszenia oraz ramowy program. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

KARTA ZGŁOSZENIA

RAMOWY PROGRAM

Dodano 13-05-2019, godzina 12:54

 

ZAPROSZENIE – WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW OZSA

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Zrzeszenia z dnia 24 stycznia 2019 r. informuję, że najbliższe Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 12 kwietnia 2019 roku na godz. 14.00 (I termin), a w przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania Walne zostanie zwołane w II terminie 12 kwietnia 2019 roku o godzinie 14.15.
Bezpośrednio przed Walnym zapraszamy na spotkanie nt. CYBERBEZPIECZEŃSTWA, które poprowadzi Pan Andrzej Wącior były Z-ca Dyrektora ds. Teleinformatycznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowym oraz w Walnym i lunchu w terminie do 10.04.2019r. do godz. 14.00. W przypadku chęci skorzystania z noclegu w przeddzień Walnego (tj. 11/12.04.2019r.) proszę o informację mailową (koszty noclegu dla 1 osoby pokrywa OZSA).

Dodano 29-03-2019, godzina 07:44

 

UWAGA! W związku z brakiem wolnych miejsc przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie w dniach 24 – 25 stycznia 2019 roku zostaje zakończone w dniu 14 stycznia br.

Dodano 14-01-2019, godzina 13:21

 

ZAPROSZENIE – SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OZSA

W dniach 24 – 25 stycznia 2019 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się szkolenie dla Członków OZSA, podczas którego zostaną poruszone tematy: norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz środowiska opieki. Poniżej znajdują się warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia oraz ramowy program. W spotkaniu uczestniczył będzie Pan Michał Bedlicki Z-ca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Serdecznie zapraszamy chętne szpitale do zaprezentowania swoich doświadczeń związanych z tematyką spotkania.

Warunki uczestnictwa

Karta udziału

Ramowy program

 Dodano 20-12-2018, godzina 14:02

 

 

PRAWA PACJENTA. BEZPIECZEŃSTWO OPIEKI – SZKOLENIE dla Członków OZSA

W dniach 19 – 21 września 2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim, już po raz 19, odbyło się spotkanie warsztatowo – szkoleniowe dla Członków Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych. W spotkaniu udział wzięło… więcej
 Dodano 27-09-2018, godzina 14:38

 

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW OZSA

W dniu 27 kwietnia 2018 roku w siedzibie Zrzeszenia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych. W spotkaniu uczestniczyło  16 Członków uprawnionych do głosowania, wobec braku wymaganej liczy Członków Walne odbyło się w drugim terminie.
Podczas posiedzenia zebrani podjęli uchwały dotyczące zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu Działania Zarządu za rok 2017, zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2017, udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2017. Przyjęli także program działania Zrzeszenia oraz plan budżetu na rok 2018. W związku z upływem kadencji władz Zrzeszenia, zebrani dokonali wyboru Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej. Do pełnienia funkcji zostali wybrani na kolejną kadencję Pan Marek Konieczko jako Prezes (Piotrków Trybunalski), Pan Andrzej Mielcarek jako Vice Prezes (Zamość), Pani Marzena Barton jako Członek Zarządu (Kościerzyna), Pani Małgorzata Tomska Członek Zarządu (Świdnica). Skład uzupełnił Pan Władysław Perchaluk – Członek Zarządu Sekretarz (Mikołów).
W skład Komisji Rewizyjnej weszły natomiast Panie: Urszula Taczała (Zamość), Beata Denisiewicz (Kup), Dorota Ciechanowska – Kulczak (Września) i Jolanta Duma (Pleszew).

 

 

SZKOLENIE I SPOTKANIE Z WICEMINISTREM ZDROWIA

Ponad 80 osób uczestniczyło w piętnastym szkoleniu dla członków OZSA, które odbyło się w dniach 24 – 26.01.2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim… więcej

 

 

Rekrutacja do projektu: PRO-QUO HEALTH

Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum uruchomił cykl szkoleń z zakresu EBM i HTA w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia są dedykowane dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w ochronie zdrowia. Szkolenia są bezpłatne. Refundowany jest koszt noclegu i kateringu.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez praktyczne odwołanie się do paradygmatu HTA/EBM, a tym samym rozwój umiejętności analitycznych oraz kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej służby zdrowia, odnoszących się m.in. do kwestii gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi, czy polityki jakości.

W ramach programu, przeprowadzone zostaną trzy kategorie szkoleń, przeznaczone dla pracowników podmiotów leczniczych: szkolenia e-learningowe w wymiarze 24 godzin, szkolenia stacjonarne w wymiarze 16 godzin (poprzedzone wstępnym szkoleniem e-learningowym 8 godzinnym), odbywające się w: Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie oraz studia podyplomowe z oceny technologii medycznych (HTA), prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.hta.cm-uj.krakow.pl

Informacja pochodzi ze strony Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: http://www.cmj.org.pl/news.php?dzial=all#752

 

 

 

SZKOLENIE WE WRZEŚNIU

W dniach 21 – 22 września 2017 roku w odbyła się druga edycja szkolenia… więcej

 

 

SZKOLENIE W CZERWCU

W dniach 22 – 23 czerwca 2017 roku w odbyło się szkolenie dla Członków Zrzeszenia. W związku z tematyką oraz formą prowadzonych zajęć… więcej
 

 

 

Lokalizacja Szpitali należących do OZSA
kliknij poniższą mapę

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu składania deklaracji przystąpienia do Zrzeszenia informujemy, że deklarację można złożyć w każdym dogodnym dla Państwa terminie. Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

 

Zapowiedzi wydarzeń:
18 – 20 września 2019 r. Szkolenie dla Członków OZSA, Piotrków Trybunalski