ZAPROSZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

KONFERENCJA „WYMAGANIA PRAWNE DLA WYTWARZANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH TERAPII ZAAWANSOWANEJ WYJĄTKÓW SZPITALNYCH (ATMP-HE)”
13.11.2018r. WARSZAWA (Centrum Konferencyjne Golden Floor ul. Chłodna 51), w godzinach 8:00 – 15:00
Rejestracja od 15 października do 2 listopada br. pod adresem: https://www.gif.gov.pl/pl/panel
Udział bezpłatny, ilość miejsc ograniczona!
ZAPRASZAMY

Zaproszenie GIF

 Dodano 12-10-2018, godzina 13:12

 

 

PRAWA PACJENTA. BEZPIECZEŃSTWO OPIEKI – SZKOLENIE dla Członków OZSA

W dniach 19 – 21 września 2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim, już po raz 19, odbyło się spotkanie warsztatowo – szkoleniowe dla Członków Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych. W spotkaniu udział wzięło… więcej
 Dodano 27-09-2018, godzina 14:38

 

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW OZSA

W dniu 27 kwietnia 2018 roku w siedzibie Zrzeszenia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych. W spotkaniu uczestniczyło  16 Członków uprawnionych do głosowania, wobec braku wymaganej liczy Członków Walne odbyło się w drugim terminie.
Podczas posiedzenia zebrani podjęli uchwały dotyczące zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu Działania Zarządu za rok 2017, zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2017, udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2017. Przyjęli także program działania Zrzeszenia oraz plan budżetu na rok 2018. W związku z upływem kadencji władz Zrzeszenia, zebrani dokonali wyboru Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej. Do pełnienia funkcji zostali wybrani na kolejną kadencję Pan Marek Konieczko jako Prezes (Piotrków Trybunalski), Pan Andrzej Mielcarek jako Vice Prezes (Zamość), Pani Marzena Barton jako Członek Zarządu (Kościerzyna), Pani Małgorzata Tomska Członek Zarządu (Świdnica). Skład uzupełnił Pan Władysław Perchaluk – Członek Zarządu Sekretarz (Mikołów).
W skład Komisji Rewizyjnej weszły natomiast Panie: Urszula Taczała (Zamość), Beata Denisiewicz (Kup), Dorota Ciechanowska – Kulczak (Września) i Jolanta Duma (Pleszew).

 

 

SZKOLENIE I SPOTKANIE Z WICEMINISTREM ZDROWIA

Ponad 80 osób uczestniczyło w piętnastym szkoleniu dla członków OZSA, które odbyło się w dniach 24 – 26.01.2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim… więcej

 

 

Rekrutacja do projektu: PRO-QUO HEALTH

Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum uruchomił cykl szkoleń z zakresu EBM i HTA w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia są dedykowane dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w ochronie zdrowia. Szkolenia są bezpłatne. Refundowany jest koszt noclegu i kateringu.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez praktyczne odwołanie się do paradygmatu HTA/EBM, a tym samym rozwój umiejętności analitycznych oraz kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej służby zdrowia, odnoszących się m.in. do kwestii gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi, czy polityki jakości.

W ramach programu, przeprowadzone zostaną trzy kategorie szkoleń, przeznaczone dla pracowników podmiotów leczniczych: szkolenia e-learningowe w wymiarze 24 godzin, szkolenia stacjonarne w wymiarze 16 godzin (poprzedzone wstępnym szkoleniem e-learningowym 8 godzinnym), odbywające się w: Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie oraz studia podyplomowe z oceny technologii medycznych (HTA), prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.hta.cm-uj.krakow.pl

Informacja pochodzi ze strony Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: http://www.cmj.org.pl/news.php?dzial=all#752

 

 

 

SZKOLENIE WE WRZEŚNIU

W dniach 21 – 22 września 2017 roku w odbyła się druga edycja szkolenia… więcej

 

 

SZKOLENIE W CZERWCU

W dniach 22 – 23 czerwca 2017 roku w odbyło się szkolenie dla Członków Zrzeszenia. W związku z tematyką oraz formą prowadzonych zajęć… więcej
 

 

 

Lokalizacja Szpitali należących do OZSA
kliknij poniższą mapę

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu składania deklaracji przystąpienia do Zrzeszenia informujemy, że deklarację można złożyć w każdym dogodnym dla Państwa terminie. Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

 

Zapowiedzi wydarzeń:
Listopad 2018 r., Konferencja GIF, Warszawa