Statut Zrzeszenia przyjęty podczas Walnego Zgromadzenia Członków OZSA 10 kwietnia 2015 r. (pobierz)

Uchwała Nr 10/2015 Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych (pobierz)

Darmowy licznik odwiedzin