• Walne Zgromadzenie Członków
W dniu 30 marca 2017 roku w siedzibie Zrzeszenia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków OZSA. Podczas posiedzenia obecni Członkowie dokonali wyboru Komisarza oraz Komisarza – Elekta – na kolejną kadencję Komisarza została wybrana Pani Marzena Ambroży (Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach), a Komisarza – Elekta Pan Czesław Płygawko (Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie).
Zgromadzeni na posiedzeniu zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Zrzeszenia w roku 2016, udzielili absolutorium Zarządowi, przyjęli program działania Zarządu oraz plan budżetu Zrzeszenia na rok 2017. Podjęli także uchwałę w sprawie nadania godności Członka Honorowego Zrzeszenia Panu Jerzemu Hennigowi, wieloletniemu Dyrektorowi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
W Walnym Zgromadzeniu udział wzięło 14 Członków uprawnionych do głosowania.

 

 • 100 osób uczestniczyło w  dwunastym szkoleniu dla członków OZSA, które odbyło się w dniach 12 – 13.01.2017 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Kontrola zakażeń w programie akredytacji szpitali to temat, który skupił tak dużą liczbę słuchaczy – zajęcia poprowadzili: Maria Ciuruś, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista ds. epidemiologii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi, Wizytator Akredytacyjny CMJ,  lek. med. Magda Baran Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Marzena Korbecka – Paczkowska Schulke, dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska – Mach Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum UJ w Krakowie, Prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, dr n. med. Tomasz Ozorowski Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, Prezes Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej, mgr Tadeusz Wrzosek Doradca ds. sterylizacji I dezynfekcji szpitalnej MMM Polska. Gościem specjalnym pierwszego dnia szkolenia była prof. dr hab. Anna Przondo – Mordarska nestorka zakażeń i mikrobiologii polskiej. W drugim dniu tradycyjnie zajęcia poprowadziła dr Małgorzata Serwach – Zakładu Prawa Cywilnego, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie prawa medycznego, Członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi.

 

 • Zdarzenia niepożądane w podmiotach leczniczych – monitorowanie, zapobieganie, odpowiedzialność –  szkolenie dla członków OZSA, które odbyło się w dniach 15 – 16 września 2016 roku zgromadziło 84 osoby. Szkolenie odbyło się w Piotrkowie Trybunalskim, a zajęcia w pierwszym dniu poprowadzili: dr n. med. Jerzy Kulikowski – Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Michał Bedlicki Kierownik Działu Standaryzacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Agnieszka Staszewska – Nazarczyk Dyrektor Biura Ubezpieczeń Placówek Medycznych i Agnieszka Godlewska Dyrektor Działu Prawnego i Likwidacji Szkód MERYDIAN, mgr Urszula Taczała – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. W drugim dniu uczestnicy skupili się na uwarunkowaniach prawnych, tajemnicy zawodowej oraz odpowiedzialności w zakresie występujących zdarzeń niepożądanych w podmiotach leczniczych – zajęcia poprowadziła dr Małgorzata Serwach – Zakładu Prawa Cywilnego, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie prawa medycznego, Członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi.

 

 • Dokumentacja medyczna w podmiotach leczniczych. Wdrożenie dokumentacji elektronicznej to temat czerwcowego szkolenia dla Członków Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych. W dwudniowym spotkaniu w terminie 16 – 17 czerwca 2016 roku, które odbyło się w Piotrkowie Trybunalskim, uczestniczyły 63 osoby. Wykłady w temacie: Elektroniczna dokumentacja medyczna w świetle ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Wdrożenie dokumentacji elektronicznej przedstawił Pan Damian Marciniak Dyrektor ds. Administracyjnych Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o., były Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Blok tematyczny dotyczący uwarunkowań prawnych, odpowiedzialności związanej z dokumentacją medyczną oraz kwestii tajemnicy zawodowej poprowadziła Pani dr Małgorzata Serwach z Zakładu Prawa Cywilnego Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w dziedzinie prawa medycznego, Członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi.

 

 • Walne Zgromadzenie Członków i szkolenie nt. dokumentacji medycznej
  W dniu 21 kwietnia 2016 roku w siedzibie Zrzeszenia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków OZSA. Podczas posiedzenia obecni Członkowie dokonali wyboru… więcej

 

 • 45 osób reprezentujących Członków Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych wzięło udział w ósmym spotkaniu szkoleniowym w dniach 14 – 15 stycznia 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Tym razem skupiliśmy się na zagadnieniach związanych ze zdarzeniami niepożądanymi – zajęcia poprowadzili dr n. med. Jacek Michalak z Zakładu Jakości Świadczeń, Procedur i Standardów Medycznych Katedry Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dr Małgorzata Serwach z Zakładu Prawa Cywilnego Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w dziedzinie prawa medycznego, Członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi.

 

 • Ranking Szpitali 2015
  17 grudnia 2015 roku w hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Rankingu Szpitali, podczas której nastąpiło ogłoszenie wyników w kategoriach: szpitale zabiegowe TOP 100,   szpitale zabiegowe monospecjalistyczne, szpitale niezabiegowe, jakość opieki medycznej oraz zwycięzcy w województwach.
  Zwycięzcą Rankingu Szpitali 2015 więcej

 

 • W dniach 15 – 16 października 2015 roku odbyły się siódme warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez OZSA dla swoich Członków. W dwudniowym spotkaniu uczestniczyło 68 osób reprezentujących szpitale z całej Polski. Tematyka jesiennych warsztatów objęła swym zakresem zagadnienia dotyczące poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjentów oraz prawa pacjentówwięcej

 

 • Tematyka szóstej – letniej edycji warsztatów szkoleniowych dla Członków Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych objęła swym zakresem zagadnienia związane z aspektami prawnymi, w tym uzyskiwaniem świadomej zgody pacjenta oraz dostępem do dokumentacji medycznej; monitorowaniem zakażeń, żywieniem pozajelitowym, narzędziami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie jakością. Nie zabrakło także sesji, podczas której Członkowie Zrzeszenia zaprezentowali swoje doświadczenia i wypracowane rozwiązania. W spotkaniu w dniach 17 – 19 czerwca 2015 r., uczestniczyło 76 osób… więcej

 

 • Walne OZSA w dniu 10 kwietnia 2015r. – wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  W dniu 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Zrzeszenia odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków OZSA. Podczas posiedzenia obecni Członkowie dokonali wyboru… więcej

 

 • Kadry a jakość to temat przewodni kolejnych warsztatów szkoleniowych… więcej

 

 • 30 października 2014 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Rankingu Szpitali, podczas której nastąpiło ogłoszenie wyników w kategoriach… więcej

 

 • W dniach 17 – 19 września br. odbyły się, trzecie w tym roku, warsztaty szkoleniowe dla Członków OZSA, podczas których kontynuowano tematykę… więcej

 

 • Już po raz kolejny reprezentanci szpitali z całej Polski zjechali do Piotrkowa… więcej

 

 • W dniu 4 kwietnia br. w siedzibie Zrzeszenia odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków OZSA. Podczas posiedzenia… więcej

 

 • W dniach 9 – 10 stycznia 2014 roku odbyły się warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez OZSA dla swoich Członków. W dwudniowym spotkaniu uczestniczyło ponadwięcej

 

 • 7 listopada 2013 roku w Warszawie, w siedzibie Rzeczpospolitej, nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników X Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 2013. W Złotej 100 najlepszych szpitali w Polsce znalazły się 34 szpitale należące do Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych! więcej

 

 • W dniach 22 – 23 października 2013 roku, już po raz dziewiąty, odbyło się Forum Rynku Zdrowia. więcej

 

 • W dniach 6 – 7 września 2013 roku Piotrków Trybunalski, po raz drugi, gościł przedstawicieli najlepszych szpitali w Polsce. Uczestniczyli oni w szkoleniu organizowanym przez OZSA dla swoich Członków, ale także… więcej

 

 • W dniach 20 – 21 maja 2013 roku, już po raz siedemnasty, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zorganizowało Ogólnopolską Konferencję „Jakość w opiece zdrowotnej”.
Do Krakowa zjechali przedstawiciele… więcej

 

 • 12 kwietnia 2013 roku, w Hotelu AGAT w Piotrkowie Trybunalskim, odbyło się Spotkanie pod hasłem Co daje jakość w opiece zdrowotnej połączone z Walnym Zgromadzeniem Członków OZSA, a także wystawą prac pacjentów Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.
W spotkaniu udział wzięli znakomici Goście… więcej