• Posiedzenie Zarządu w dniu 11 marca 2016 roku, Piotrków Trybunalski
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 4 członków – Marek Konieczko, Marzena Barton, Małgorzata Tomska oraz Mirosław Wójciak. Program obejmował m.in. podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z realizacji Programu Działania OZSA na 2015 rok, Programu Działania  OZSA na rok 2016, Budżetu OZSA na rok 2016,  wystąpienia członków, zwołania Walnego Zgromadzenia.  Zarząd zajął się także bieżącymi sprawami dotyczącymi działalności Zrzeszenia, w tym sprawami finansowymi (m. in. wpłata  składki członkowskiej, zaciągnięcie zobowiązania finansowego).

 

 • Warsztaty szkoleniowe dla Członków OZSA, 14 – 15 stycznia 2016 roku, Piotrków Trybunalski
Styczniowe spotkanie nt. Zdarzeń niepożądanych w podmiotach leczniczych zgromadziło 42 osoby. Uczestnicy uczestniczyli w zajęciach w zakresie zarządzania ryzykiem i oceny ryzyka, zdarzeń niepożądanych i błędów medycznych, a także aspektów prawnych w tym temacie, tj. charakterystyki i zakresu odpowiedzialności z tytułu zdarzeń medycznych oraz zasad i trybu ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych.

 

 • Warsztaty szkoleniowe dla Członków OZSA, 15 – 16 października 2015 roku, Piotrków Trybunalski
W dniach 15 – 16 października 2015 roku odbyły się siódme warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez OZSA dla swoich Członków. W dwudniowym spotkaniu uczestniczyło 68 osób reprezentujących szpitale z całej Polski. Tematyka jesiennych warsztatów objęła swym zakresem zagadnienia dotyczące poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjentów oraz prawa pacjentów.

 

 • Posiedzenie Zarządu w dniu 14 października 2015 roku, Piotrków Trybunalski
W przeddzień kolejnych, siódmych już, warsztatów szkoleniowych odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu OZSA, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie – Marek Konieczko, Andrzej Mielcarek, Marzena Barton, Małgorzata Tomska i Mirosław Wójciak. Podczas posiedzenia Zarząd przyjął do Zrzeszenia dwóch nowych członków, podjął uchwałę o wystąpieniu członka oraz zajął się bieżącymi sprawami Zrzeszenia (m. in. dotyczącymi zaciąganych zobowiązań finansowych, wpłat składki członkowskiej).

 

 • Warsztaty szkoleniowe dla Członków OZSA, 17 – 19 czerwca 2015 roku, Piotrków Trybunalski
Szóste spotkanie szkoleniowe dla członków OZSA objęło swym zakresem zagadnienia związane z aspektami prawnymi, w tym uzyskiwaniem świadomej zgody pacjenta oraz dostępem do dokumentacji medycznej; monitorowaniem zakażeń, żywieniem pozajelitowym, narzędziami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie jakością. Nie zabrakło także sesji, podczas której Członkowie Zrzeszenia zaprezentowali swoje doświadczenia i wypracowane rozwiązania. W spotkaniu w dniach 17 – 19 czerwca 2015 r., uczestniczyło 76 osób – reprezentujących Szpitale należące do OZSA.

 

 • Posiedzenie Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku, Piotrków Trybunalski
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 4 członków – Marek Konieczko, Marzena Barton, Małgorzata Tomska i Mirosław Wójciak. Program obejmował m.in. wystąpienie członka z Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych, a także bieżące sprawy Zrzeszenia (w tym sprawy finansowe m. in. dotyczące wpłat składki członkowskiej).

 

 • Posiedzenie Zarządu w dniu 25 maja 2015 roku, Kraków
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 4 członków – Marek Konieczko, Marzena Barton, Małgorzata Tomska i Andrzej Mielcarek. Program obejmował m.in. przyjęcie nowych członków w poczet OZSA, wystąpienie członka z Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych, sprawy finansowe, a także bieżące sprawy Zrzeszenia (m. in. wpłata  składki członkowskiej).

 

 • Posiedzenie Zarządu w dniu 10 kwietnia 2015 roku, Piotrków Trybunalski
Posiedzenie Zarządu odbyło się bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Członków Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych, podczas którego dokonano wyboru członków władz Zrzeszenia, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli wybrani do składu Zarządu – Marek Konieczko, Marzena Barton, Małgorzata Tomska, Andrzej Mielcarek oraz Mirosław Wójciak, którzy  zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych, na swoim pierwszym posiedzeniu dokonują wyboru spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. Prezesem ponownie został Marek Konieczko, Viceprezesem – Andrzej Mielcarek, a Sekretarzem pozostał Mirosław Wójciak.

 

 • Posiedzenie Zarządu w dniu 9 kwietnia 2015 roku, Piotrków Trybunalski
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 3 członków – Marek Konieczko, Marzena Barton, Andrzej Mielcarek oraz Mirosław Wójciak. Program obejmował m.in. zmiany Statutu Zrzeszenia, wystąpienie członka z Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych, ustalenie zasad udziału reprezentantów Członków Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i innych uroczystościach organizowanych przez Zrzeszenie, sprawy finansowe, a także bieżące sprawy Zrzeszenia (m. in. wpłata  składki członkowskiej).

 

 • Posiedzenie Zarządu w dniu 7 marca 2015 roku, Piotrków Trybunalski
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 3 członków – Marek Konieczko, Marzena Barton oraz Mirosław Wójciak. Program obejmował m.in. przyjęcie nowych członków w poczet OZSA, zmiany Statutu Zrzeszenia, przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych,  przyjęcie Programu Działania Zarządu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych na rok 2015 , sprawy finansowe, a także bieżące sprawy Zrzeszenia (m. in. wpłata  składki członkowskiej).

 

 • Warsztaty szkoleniowe dla Członków OZSA, 15 – 16 stycznia 2015 roku, Piotrków Trybunalski
W piątych warsztatach dla członków OZSA nt. Kadry a jakość r. uczestniczyło 47 osób – reprezentujących Szpitale należące do OZSA. Wykładowcami byli wizytatorzy akredytacyjni, pracownicy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Nie zabrakło także wykładu o tematyce prawnej.

 

 • Posiedzenie Zarządu w dniu 14 stycznia 2015 roku, Piotrków Trybunalski
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 4 członków – Marek Konieczko, Marzena Barton, Andrzej Mielcarek oraz Mirosław Wójciak. Program obejmował m.in. przyjęcie nowych członków w poczet OZSA, skreślenie z listy Członków, sprawy finansowe (m. in. przyjęcie planu budżetu na rok 2015), a także bieżące sprawy Zrzeszenia (m. in. wpłata  składki członkowskiej).

 

 • Konferencja STOMOZ, 17 października 2014 roku, Rochna
Konferencję w dniu 17 października 2014 roku zorganizował Oddział Centralny Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Na zaproszenie Prezes Małgorzaty Majer Zrzeszenie reprezentował oraz przedstawił prezentację nt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej – czy warto? Prezes OZSA Marek Konieczko.

 

 • Warsztaty szkoleniowe dla Członków OZSA, 17 – 19 września 2014 roku, Piotrków Trybunalski
Wrześniowe warsztaty były kontynuacją tematyki podjętej podczas spotkania w czerwcu tj. Działania dla poprawy jakości. Podczas ich trwania odbyła się m. in. sesja poświęcona roli pełnomocnika ds. jakości. Więcej o szkoleniu w zakładce Aktualności/Archiwum wydarzeń.

 

 • Posiedzenie Zarządu w dniu 17 września 2014 roku, Piotrków Trybunalski
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 4 członków – Marek Konieczko, Marzena Barton, Andrzej Mielcarek oraz Mirosław Wójciak. Program obejmował m.in. przyjęcie nowego członka oraz bieżące sprawy Zrzeszenia, w tym odnośnie zaległości we wpłatach składki członkowskiej za rok 2014, a także za lata ubiegłe (2012 i 2013r.).

 

 • Warsztaty szkoleniowe dla Członków OZSA, 11 – 13 czerwca 2014 roku, Piotrków Trybunalski
Tematem trzydniowego spotkania były Działania dla poprawy jakości m. in. monitorowanie wskaźników jakości. Własne doświadczenia przedstawili zarówno reprezentanci Szpitali należących do OZSA jak i przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości. Więcej o szkoleniu w zakładce Aktualności/Archiwum wydarzeń.

 

 • Posiedzenie Zarządu w dniu 11 czerwca 2014 roku, Piotrków Trybunalski
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 4 członków – Marek Konieczko, Marzena Barton, Andrzej Mielcarek oraz Mirosław Wójciak. Program obejmował m.in. przyjęcie nowych członków oraz bieżące sprawy Zrzeszenia.

 

 • Ogólnopolska Konferencja Jakość w opiece zdrowotnej, 19 – 20 maja 2014 r., Kraków
Marek Konieczko, Marzena Barton oraz Andrzej Mielcarek – Zarząd Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych oraz reprezentanci Członków OZSA uczestniczyli w krakowskiej Konferencji związanej z tematyką jakości w opiece zdrowotnej, którą corocznie, już po raz osiemnasty, zorganizowało Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Prezes Marek Konieczko był członkiem Komitetu Programowego Konferencji, przedstawił także prezentację nt. Działanie OZSA dla poprawy jakości opieki zdrowotnej .

 

 • Posiedzenie Zarządu w dniu 19 maja 2014 roku, Kraków
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 3 członków – Marek Konieczko, Marzena Barton, oraz Andrzej Mielcarek. Program posiedzenia obejmował przyjęcie nowego członka do Zrzeszenia oraz sprawy bieżące i finansowe Zrzeszenia.

 

 • Posiedzenie Zarządu w dniu 4 kwietnia 2014 roku, Piotrków Trybunalski
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 4 członków – Marek Konieczko, Marzena Barton, Andrzej Mielcarek oraz Jacek Domejko. Program obejmował m.in. przyjęcie nowego członka, wystąpienie członków, sprawy bieżące i finansowe Zrzeszenia. Zebrani zdecydowali też o organizacji kolejnej edycji warsztatów szkoleniowych dla Członków w dniach 11 – 13 czerwca 2014 roku.

 

 • Warsztaty szkoleniowe dla Członków OZSA, 9 – 10 stycznia 2014 roku, Piotrków Trybunalski
W dwudniowym spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób reprezentujących szpitale z całej Polski. Tematem przewodnim warsztatów była kwestia dotycząca dokumentacji medycznej, tj. m.in. rozwiązań własnych zaprezentowanych przez trzy szpitale, rozwiązań informatycznych w zakresie tworzenia dokumentacji elektronicznej, a także odpowiedzialności prawnej za nieprawidłowe tworzenie i prowadzenie dokumentacji.

 

 • Posiedzenie Zarządu w dniu 9 stycznia 2014 roku, Piotrków Trybunalski
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 3 członków – Marek Konieczko, Marzena Barton oraz Andrzej Mielcarek. Program obejmował m.in. przyjęcie nowych członków w poczet OZSA, zmianę statusu Członka ze zwyczajnego na wspierającego, wystąpienie Członków oraz skreślenie z listy Członków z powodu nie dopełnienia obowiązków statutowych przez Członka, sprawy finansowe (m. in. przyjęcie planu budżetu na rok 2014), a także przyjęcie sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2013 oraz programu działania na rok 2014. Zebrani zdecydowali też o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 4 kwietnia 2014 roku.

 

 • Ogólnopolski Ranking „Bezpieczny Szpital” , 7 listopada 2013 roku, Warszawa
W siedzibie „Rzeczpospolitej” odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników X Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 2013. W Złotej 100 najlepszych szpitali w Polsce znalazły się 34 szpitale należące do Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych!
Ranking wygrało Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie uzyskując łącznie 910,23 pkt.

 

 • Posiedzenie Zarządu w dniu 7 listopada 2013 roku, Warszawa
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 3 członków – Marek Konieczko, Marzena Barton oraz Andrzej Mielcarek . Przedmiotem posiedzenia był wniosek o przyjęcie w poczet Członków OZSA, a także sprawy finansowe Zrzeszenia. Ponadto zebrani ustalili, że w pierwszej połowie stycznia 2014 roku zostaną zorganizowane warsztaty szkoleniowe dla Członków OZSA.

 

 • Posiedzenie Zarządu w dniu 6 września 2013 roku, Piotrków Trybunalski
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 3 członków – Marek Konieczko, Marzena Barton oraz Jacek Domejko. Program obejmował m.in. przyjęcie nowego członka w poczet OZSA, sprawy finansowe (związane m.in. z akceptacją zobowiązania finansowego dotyczącego organizacji szkolenia dla Członków OZSA w dniach 6 – 7 września br., a także sprawy różne).
Ponadto Prezes przedstawił informację dotyczącą zaległości w płatności składek członkowskich za rok 2012 oraz bieżących płatnościach składek za rok 2013 oraz informację o przygotowanym i przesłanym artykule nt. Jakość świadczeń medycznych a warunki kontraktu z NFZ, który ukazał się w wydaniu specjalnym miesięcznika MedInfo – Rynek Medyczny w Polsce RAPORT 2013.

 

 • Organizacja pierwszego szkolenia dla Członków OZSA, 6 – 7 września 2013 roku, Piotrków Trybunalski
Tematem dwudniowego szkolenia, zgodnie z wynikami ankiety potrzeb szkoleniowych, były Zdarzenia niepożądane w szpitalu – monitorowanie, zapobieganie, odpowiedzialność. Więcej o szkoleniu w zakładce Aktualności/Archiwum wydarzeń.

 

 • Konferencja Współczesne dylematy jakości w systemie ochrony zdrowia, 30 lipca 2013 r., Gdańsk
Konferencja zorganizowana przez Samorząd Województwa Pomorskiego, do uczestnictwa w której oraz prezentacji działalności Zrzeszenia został zaproszony Prezes Marek Konieczko, który przedstawił prezentację pt. Działanie szpitali akredytowanych dla poprawy jakości opieki zdrowotnej.
Konferencję otworzyła Pani Hanna Zych-Cisoń Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, uczestniczyli w niej przedstawiciele szpitali województwa pomorskiego, a wśród zaproszonych gości byli m.in. prof. Peter Gausmann, Bogusław Piechula, lek. med. Marek Labon. Wkład w organizację Konferencji i promocję Zrzeszenia podczas jej trwania miała także Marzena Barton Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o., Członek Zarządu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych.

Konferencja_Gdansk

 • Ogólnopolska Konferencja Jakość w opiece zdrowotnej, 20 – 21 maja 2013 r., Kraków
Przedstawiciele Zarządu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych oraz reprezentanci Członków OZSA uczestniczyli w krakowskiej Konferencji związanej z tematyką jakości w opiece zdrowotnej, którą corocznie, już po raz siedemnasty, organizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Prezes Marek Konieczko był członkiem Komitetu Programowego Konferencji, a Pani Marzena Barton panelistą podczas pierwszego dnia obrad w dyskusji panelowej Czas na jakość.
DSC04658

Marzena Barton, Członek Zarządu OZSA, podczas dyskusji panelowej

 

 • Posiedzenie Zarządu w dniu 19 maja 2013 roku, Kraków
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 3 członków – Marek Konieczko, Marzena Barton oraz Anna Bednarska – Czerwińska. Program obejmował m.in. przyjęcie czterech nowych członków w poczet OZSA, sprawy finansowe (związane m.in. z akceptacją zobowiązania finansowego dotyczącego organizacji Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 12.04.2013 r. i Konferencji Co daje jakość w opiece zdrowotnej.
Ponadto Prezes przedstawił informację dotyczącą zaległości w płatności składek członkowskich za rok 2012 oraz bieżących płatnościach składek za rok 2013; informację o przygotowanym wystąpieniu OZSA do Prezesa NFZ – uwagi dotyczące projektu Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna; informację o przygotowanym i przesłanym artykule nt. Zarządzanie jakością w szpitalu – koszty i wyznaczniki jakości pomocne dyrektorowi szpitala (majowe wydanie MedInfo). Zarząd podjął także decyzję o organizacji szkolenia dla Członków OZSA we wrześniu br. w tematyce zdarzeń niepożądanych.

 

 • Posiedzenie Zarządu w dniu 11 i 12 kwietnia 2013 roku
Na drugim i trzecim posiedzeniu Zarządu OZSA, w poczet Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych przyjęto 19 nowych Członków oraz podjęto uchwałę w sprawie ustania członkostwa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.
 • Posiedzenie Zarządu w dniu 15 marca 2013 roku
Podczas posiedzenia Zarządu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych, które odbyło się 15 marca 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim, podjęto uchwały dotyczące mi.in.:
Programu Działania Zarządu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych na rok 2013
Zaopiniowania zmian Statutu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych
Budżetu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych na rok 2013
Zwołania Wlanego Zgromadzenia Członków Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych,
a także przedyskutowano bieżące sprawy finansowe – w tym zaległości płatnicze z tytułu składki członkowskiej, zaciągania zobowiązań finansowych i prowadzenia działalności statutowej Zrzeszenia.