Materiały

W zakładce będą sukcesywnie zamieszczane materiały ze szkoleń, paneli dyskusyjnych, konferencji i itd., także opinie prawne, projekty aktów prawnych związanych z przedmiotem działalności Zrzeszenia oraz inne dokumenty po wyrażeniu zgody przez ich autorów na publikację na stronie OZSA
Wyniki ankiety potrzeb szkoleniowych, opracowane na podstawie ankiet wypełnionych przez Członków OZSA podczas Walnego Zgromadzenia 12 kwietnia 2013 r. 
Poniżej prezentacje ze spotkania Co daje jakość w opiece zdrowotnej, które odbyło się 12 kwietnia br. w Piotrkowie Trybunalskim
  • OZSA   adobe
  • Akredytacja w ochronie zdrowia adobe
  • InterQuality adobe
  • Ankieta potrzeb szkoleniowych OZSA adobe
(wypełnioną ankietę można przesłać na adres kontakt@ozsa.pl lub złożyć osobiście podczas Konferencji Jakości w Krakowie w maju br.)