Władze OZSA

Zarząd Zrzeszenia 
  • Marek Konieczko – Prezes (profil)
  • Andrzej Mielcarek – Wiceprezes (profil)
  • Mirosław Wójciak – Członek Zarządu Sekretarz (profil)
  • Marzena Barton – Członek Zarządu (profil)
  • Małgorzata Tomska – Członek Zarządu (profil)
 Komisja Rewizyjna
  • Eunika Adamus
  • Anita Cyrok
  • Joanna Kozłowiec