12 kwietnia 2013 roku, w Hotelu AGAT w Piotrkowie Trybunalskim, odbyło się Spotkanie pod hasłem Co daje jakość w opiece zdrowotnej połączone z Walnym Zgromadzeniem Członków OZSA, a także wystawą prac pacjentów Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.
W spotkaniu udział wzięli znakomici Goście Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Tomasz Pękalski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Dariusz Klimczak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Pan Marek Mazur, Starosta Powiatu Piotrkowskiego Pan Stanisław Cubała, Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pan Marian Błaszczyński, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Pan Jerzy Hennig, Przewodniczący Rady Akredytacyjnej Prof. Rafał Niżankowski, Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pani Jolanta Kręcka, Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Pani Magdalena Amrozik, Prezes Zarządu Zrzeszenia Szpitali Województwa Łódzkiego Pan Janusz Kazimierczak, przedstawiciele Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Pani Agnieszka Skorupka i Pan Jakub Rutkowski oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele Szpitali należących do Zrzeszenia.
Uczestnicy wysłuchali m.in. prezentacji pt. Akredytacja w ochronie zdrowia, którą przedstawił Pan Jerzy Hennig oraz InterQuality – finansowanie jakości w ochronie zdrowia, którą poprowadził Pan Jakub Rutkowski, a także zapoznali się z rysem historycznym Zrzeszenia i kierunkiem jego działań w roku 2013 – krótką prezentację przedstawił Pan Marek Konieczko, Prezes OZSA.
W drugiej części spotkania Goście poprowadzili dyskusję w zakresie tematyki spotkania, a także podzielili się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z jakością w opiece zdrowotnej – czym jest, jaki poziom jest optymalny, jaki wpływ na funkcjonowanie szpitala i opieki zdrowotnej ma poziom jakości oraz poziom spełnienia standardów akredytacyjnych, czy dążenie do osiągnięcia pewnego stopnia doskonałości jest pożądane z punktu widzenia podmiotów tworzących i płatnika zewnętrznego, czy za jakością powinny pójść dodatkowe środki finansowe? Oraz jaki wpływ na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym bezpieczeństwo pacjenta, mają przepisy prawa, zewnętrzne wytyczne i uregulowania – czy zawsze muszą być w pełni spełnione aby można było mówić o jakości. W związku z obecnymi na spotkaniu reprezentantami Członków OZSA – dyrektorami, pełnomocnikami ds. jakości, pełnomocnikami ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością, specjalistami ds. prawnych – spotkanie stanowiło ożywioną dyskusję popartą doświadczeniem praktyków, ekspertów dla których tematyka jakości nie jest obca, a szpitale które reprezentują posiadają lub ubiegają się o akredytację potwierdzającą stopień spełnienia standardów akredytacyjnych dla opieki zdrowotnej.
Przedstawiciele Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach  projektu InterQuality, przeprowadzili ankietę dotyczącą akredytacji szpitali w Polsce – badanie będzie prowadzone do 21 kwietnia br., zachęcamy do wypełnienia ankiety pod  adresem http://moje-ankiety.pl/respond-42268.html.
Wszystkim Gościom i Członkom OZSA obecnym na spotkaniu oraz Walnym Zgromadzeniu serdecznie dziękujemy za przybycie i czynne uczestnictwo!!!
Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować cykliczne spotkania dyskusyjne, tematycznie związane z działalnością Zrzeszenia oraz jego Członków.
W zakładce Materiały zostały umieszczone prezentacje przedstawione podczas pierwszej części spotkania – ich Autorom serdecznie dziękujemy za zgodę na ich udostępnienie, a także ankieta potrzeb szkoleniowych OZSA. Poniżej dostępna jest galeria zdjęć ze spotkania.
Zapraszamy do dalszej czynnej współpracy oraz wyrażenia pisemnej oceny spotkania, proponowanych aktów prawnych, a także wytycznych i zarządzeń dotyczących działalności szpitali w Polsce!
Serdeczne podziękowania dla Partnera Spotkania Hotelu AGAT w Piotrkowie Trybunalskim za pomoc w organizacji spotkania oraz przygotowanie drobnych gadżetów.
O naszym spotkaniu przeczytaj także na stronie serwisu medicalnet.pl.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć