W dniach 22 – 23 października 2013 roku, już po raz dziewiąty, odbyło się Forum Rynku Zdrowia. Wśród wielu sesji tematycznych szczególną uwagę, głównie z punktu widzenia działalności Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych oraz grona Członków, których zrzeszenie skupia, należy zwrócić na tzw. sesję jakościową, podczas której Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz zapowiedziała wprowadzenie kryterium jakościowego oceny składanych ofert. Można stwierdzić, że trafnie określono ową deklarację jakościową rewolucją, a wskazany krótki czas jej wprowadzenia napawa optymizmem, szczególnie szpitale posiadające Certyfikat Akredytacyjny wyróżniający je na rynku medycznym w Polsce.