W dniach 20 – 21 maja 2013 roku, już po raz siedemnasty, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zorganizowało Ogólnopolską Konferencję „Jakość w opiece zdrowotnej”.
Do Krakowa zjechali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, samorządu terytorialnego, instytucji związanych z rynkiem medycznym w Polsce i poza jej granicami oraz oczywiście przedstawiciele szpitali już posiadających certyfikat akredytacyjny, ubiegających się o niego, a także zainteresowania wdrażaniem i propagowaniem standardów i polityki jakości w ochronie zdrowia. Tegoroczna Konferencja zgromadziła prawie 300 uczestników.
W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych – Prezes Marek Konieczko był członkiem Komitetu Programowego Konferencji, a Pani Marzena Barton panelistą podczas pierwszego dnia obrad w dyskusji panelowej Czas na jakość.
Już dziś zapraszamy do Krakowa w przyszłym roku, a niebawem na stronę CMJ po więcej informacji z Konferencji.