PRAWA PACJENTA. BEZPIECZEŃSTWO OPIEKI – SZKOLENIE dla Członków OZSA

W dniach 19 – 21 września 2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim, już po raz 19, odbyło się spotkanie warsztatowo – szkoleniowe dla Członków Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych. W spotkaniu udział wzięło 89 osób. Zajęcia rozpoczęły się w środę popołudniowym spotkaniem z prawnikiem – tematem wiodącym były wymagania RODO a wymagania ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o działalności leczniczej, standardów akredytacyjnych. Zajęcia poprowadziła pani mecenas Sylwia Ratajczyk z Warszawy.
Czwartkowe zajęcia rozpoczęła prezentacja Pani Katarzyny Kozioł Dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Kolejnym punktem były warsztaty, które poprowadził Pan Michał Bedlicki Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wraz z Panem Andrzejem Warunkiem i Panią Elżbietą Bubulą (CMJ Kraków). Uczestnicy zostali podzieleni na grupy a ich zadaniem było dokonać oceny zgłoszonych naruszeń w zakresie realizacji standardów dotyczących praw pacjenta. Po podsumowaniu dnia osoby chętne wybrały się na spacer z przewodnikiem szlakiem „Filmowego Piotrkowa”.
Piątek był ostatnim dniem spotkania, podczas którego podsumowany został projekt MAP4E („Methodology development and impact Assessment in Patient safety education for improving Effectiveness”) realizowany przez Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce. Gospodarzem dnia była Pani Halina Kutaj – Wąsikowska Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości. Własne doświadczenia z udziału w projekcie zaprezentowały szpitale: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Szpital Powiatowy w Zawierciu oraz Szpital Zakonu Bonifratrów im. Jana Grandego w Krakowie. Warsztaty z komunikacji klinicznej poprowadziły natomiast Panie dr Anna Ratajska Pełnomocnik Rektora ds. CKK w UKW w Bydgoszczy oraz lek. Agnieszka Nowakowska – Arendt z Bydgoszczy.
Prowadzącym i uczestnikom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu!
GALERIA
Dodano 27-09-2018, godzina 14:38