SZKOLENIE WE WRZEŚNIU

W dniach 21 – 22 września 2017 roku w odbyła się druga edycja szkolenia, które było powtórką zajęć czerwcowych, a uczestniczyły w  nim osoby, które ze względów organizacyjnych nie miały takiej możliwości w czerwcu. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, głównie w związku z zaproponowana tematyką oraz formą prowadzonych zajęć. W pierwszym dniu szkolenia prezentacje dotyczące doświadczeń własnych w zakresie zdarzeń niepożądanych przedstawiły: lek. Ewa Korzepa z Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, dr n. med. Anna Koper Zastępca Dyrektora ds. Medycznych i Pielęgniarstwa, Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego oraz mgr Małgorzata Tomska Naczelna Pielęgniarka, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.
Drugi dzień przeznaczony był na krótkie wykłady wprowadzające w tematykę zdarzeń niepożądanych oraz oceny dokumentacji medycznej – zajęcia w tym dniu prowadził Pan Michał Bedlicki Z-ca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na zespoły, w których dokonywali oceny dokumentacji medycznej pod względem spełnienia wymogów standardów akredytacyjnych oraz przeprowadzali analizę zdarzenia niepożądanego według przygotowanego case study, a następnie każdy zespół prezentował wyniki swojej pracy i ustaleń. W szkoleniu uczestniczyły 52 osoby.
GALERIA