SZKOLENIE W CZERWCU

W dniach 22 – 23 czerwca 2017 roku w odbyło się szkolenie dla Członków Zrzeszenia. W związku z tematyką oraz formą prowadzonych zajęć zainteresowanie szkoleniem było bardzo duże. Nie wszyscy chętni mogli wziąć w nim udział ze względów organizacyjnych. Zajęcia w pierwszym dniu poprowadzili Pan Michał Bedlicki Z-ca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Pan Marek Pietruszka Wizytator Akredytacyjny. Prowadzący przygotowali dla uczestników case study  dotyczące zdarzenia niepożądanego, utworzyli zespoły do oceny zdarzenia oraz zaprezentowania wyników. Zespoły te dokonywały następnie oceny dokumentacji medycznej pod względem spełnienia wymogów standardów akredytacyjnych. W drugim dniu szkolenia prezentacje dotyczące doświadczeń własnych w zakresie zdarzeń niepożądanych przedstawiły: dr Beata Denisiewicz ze Stobrawskiego Centrum Medyczne go w Kup, lek. Ewa Korzepa z Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim oraz mgr Elżbieta Kościelska – Szalewska z Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie. W szkoleniu uczestniczyło 58 osób.
GALERIA