SZKOLENIE I SPOTKANIE Z WICEMINISTREM ZDROWIA

Ponad 80 osób uczestniczyło w piętnastym szkoleniu dla członków OZSA, które odbyło się w dniach 24 – 26.01.2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim.
Spotkanie pierwszego dnia rozpoczęliśmy w godzinach popołudniowych prelekcją nt. Bezpieczeństwa przetwarzania danych medycznych w kontekście unijnej reformy ochrony danych osobowych, którą przedstawiły mec. Sylwia Ratajczyk (Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Ratajczyk Warszawa) oraz Katarzyna Maćkowska specjalista ds. bezpieczeństwa z Poznania.
Zajęcia w drugim dniu poprowadził Pan Andrzej Warunek – Kierownik Działu Standaryzacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Uczestnicy skupili się na kwestiach związanych z corocznym rankingiem szpitali, badaniem satysfakcji pacjentów oraz autoryzacją – podjęli próbę wypracowania kryteriów autoryzacji.
Doświadczenia własne nt. badania i analizy wyników ankiet satysfakcji pacjenta zaprezentowały trzy szpitale: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu – Badanie satysfakcji pacjenta w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu Anita Cyrok Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości,  Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. – Ocena satysfakcji pacjenta jako wyznacznik poziomu jakości świadczonych usług w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu Sp. z o.o.Ewa Radomska, Szpitalny Rzecznik Praw Pacjenta i Stanisława Domaradzka – Kochanek, Naczelna Pielęgniarka oraz Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – Badanie satysfakcji pacjenta w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w ZamościuAndrzej Mielcarek, Dyrektor, Urszula Taczała Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości i Anna Piskorz Rzecznik Pacjenta.
W drugim dniu szkolenia swoją obecnością zaszczycił nas także Pan Marek Tombarkiewicz, Wiceminister Zdrowia, który odpowiadał na pytania zebranych dotyczące m.in. systemu poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjenta, proponowanych i planowanych zmian w kontekście projektowanej ustawy o jakości, bieżących spraw i problemów nurtujących podmioty zrzeszone.
Szkolenie zakończyliśmy piątkowym wykładem nt. Sterylizacja a zakażenia szpitalne – punkty krytyczne, który poprowadziła Pani Dorota Kudzia – Karwowska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej.
Dziękujemy za tak liczne przybycie i zainteresowanie! Zapraszamy na kolejne spotkanie, które zaplanowano w czerwcu 🙂

GALERIA