W dniach 6 – 7 września 2013 roku Piotrków Trybunalski, po raz drugi, gościł przedstawicieli najlepszych szpitali w Polsce. Uczestniczyli oni w szkoleniu organizowanym przez OZSA dla swoich Członków, ale także instytucji i osób zainteresowanych propagowaniem idei jakości w opiece zdrowotnej. Tematyka szkolenia była nieprzypadkowa i opierała się na wynikach ankietowych, a objęła swym zakresem Zdarzenia niepożądane w szpitalu – monitorowanie, zapobieganie, odpowiedzialność. Zajęcia poprowadzili specjaliści – praktycy: dr n. med. Jerzy Kulikowski – Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce; mgr piel. Ewa Zawilińska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa dla Województwa Podkarpackiego, Wizytator CMJ; mgr Michał Bedlicki – Kierownik Działu Standaryzacji Centrum Monitorowania Jakości, Wizytator CMJ; prof. nadzw. dr hab. n. techn. Michał Marczak – Kierownik Zakładu Jakości Świadczeń, Procedur i Standardów Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr n. med. Aleksandra Sierocka – Kierownik Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi; mec. Natalia Łojko Kancelaria Prawna Baker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k., Członek Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
Wykładowcom dziękujemy za profesjonalne i merytoryczne przygotowanie i przekazanie materiału szkoleniowego!
Wszystkim Państwu – uczestnikom szkolenia OZSA – dziękujemy za zaufanie i tak liczne przybycie!
Mamy nadzieję, że kolejne szkolenia i spotkania Zrzeszenia będą cieszyły się także zainteresowaniem i przychylnością z Państwa strony!
Już dziś zapraszamy do śledzenia naszej strony – wkrótce dostępne będą tu wyniki ankiety satysfakcji z odbytego szkolenia, a także propozycje kolejnych wydarzeń i spotkań.

Zjazd-Szpitali-008

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć