Walne OZSA w dniu 10 kwietnia br. – wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej

W dniu 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Zrzeszenia odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków OZSA. Podczas posiedzenia obecni Członkowie dokonali wyboru Komisarza oraz Komisarza – Elekta – na kolejną kadencję zostali wybrani Pani Marzena Ambroży (Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach) i Pan Zbigniew Bednarkiewicz (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi).
Zgromadzeni na posiedzeniu zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Zrzeszenia w roku 2014, udzielili absolutorium Zarządowi, przyjęli program działania Zarządu oraz plan budżetu Zrzeszenia na rok 2015.
W związku z upływem 3-letniej kadencji władz Zrzeszenia, podczas posiedzenia dokonano wyboru Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej.
Wybrani do składu Zarządu, bezpośrednio po Walnym na pierwszym posiedzeniu, dokonali wyboru spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza. Ponownie Prezesem został Pan Marek Konieczko (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim), Wiceprezesem dotychczasowy Członek Zarządu – Pan Andrzej Mielcarek (Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu), a Sekretarzem pozostał Pan Mirosław Wójciak (Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup). Do składu Zarządu weszły także: Pani Marzena Barton (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.) i Pani Małgorzata Tomska (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy).
Wybrani do składu Komisji Rewizyjnej wybrano: Panią Eunikę Adamus (Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie), Panią Anitę Cyrok (Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu) oraz Pana Sebastiana Petrykowskiego (Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Stachowicach). Gratulujemy!!!