Kolejne Walne za nami

W dniu 4 kwietnia br. w siedzibie Zrzeszenia odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków OZSA. Podczas posiedzenia obecni Członkowie dokonali wyboru Komisarza oraz Komisarza – Elekta – na kolejną kadencję zostali wybrani Pani Marzena Ambroży (Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach) i Pan Zbigniew Bednarkiewicz (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi); zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz z działalności Zarządu Zrzeszenia w roku 2013, udzielili absolutorium Zarządowi, przyjęli program działania Zarządu w roku 2014, a także ustalili zasady uczestnictwa reprezentantów Członków OZSA w wydarzeniach organizowanych przez Zrzeszenie. Ponadto dokonano wyboru uzupełniającego do władz Zrzeszenia w związku z rezygnacją z funkcji Członka Zarządu przez Panią Annę Bednarską – Czerwińską – nowym Członkiem Zarządu został Pan Mirosław Wójciak, Dyrektor Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup. Zebrani dokonali także wyboru dwóch nowych Członków Komisji Rewizyjnej – zostali nimi Pani Małgorzata Majer, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz Pan Sebastian Petrykowski, Dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Gratulujemy!!!