Walne Zgromadzenie Członków i szkolenie nt. dokumentacji

W dniu 21 kwietnia 2016 roku w siedzibie Zrzeszenia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków OZSA. Podczas posiedzenia obecni Członkowie dokonali wyboru Komisarza oraz Komisarza – Elekta – na kolejną kadencję zostali wybrani Pani Marzena Ambroży (Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach) i Pan Zbigniew Bednarkiewicz (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi).
Zgromadzeni na posiedzeniu zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Zrzeszenia w roku 2015, udzielili absolutorium Zarządowi, przyjęli program działania Zarządu oraz plan budżetu Zrzeszenia na rok 2016.
W związku z odwołaniem Pana Sebastiana Petrykowskiego z funkcji Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, zebrani podczas posiedzenia odwołali Go ze składu Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia oraz dokonali wyboru uzupełniającego skład Komisji – nowym Członkiem Komisji Rewizyjnej została Pani Joanna Kozłowiec Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.
W Walnym Zgromadzeniu udział wzięło 26 Członków uprawnionych do głosowania.
Przed Walnym Zgromadzeniem odbyło się krótkie spotkanie z Panem Jerzym Hennigiem Dyrektorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Panem Michałem Bedlickim Kierownikiem Działu Standaryzacji  CMJ.
Natomiast bezpośrednio po Walnym rozpoczęło się szkolenie dla Członków OZSA nt. Dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym, które poprowadziła dr Małgorzata Serwach z Zakładu Prawa Cywilnego Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizująca się w zakresie prawa medycznego oraz będąca Członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi.
Drugi dzień szkolenia, tj. 22 kwietnia br. rozpoczęła prezentacja nt. Dokumentacja medyczna w Intensywnej Terapii, którą przedstawił dr n. med. Józef Bojko Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o., Konsultant wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Prezentację nt. Audyt dokumentacji medycznej w oddziale szpitalnym przedstawiły Panie Iwona Bekieszczuk pielęgniarka specjalista, Dorota Tylka pielęgniarka specjalista –  Podzespół ds. dokumentacji medycznej oddziału pulmonologii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. Po prezentacjach zajęcia kontynuowała dr Małgorzata Serwach.
W szkoleniu uczestniczyło ogółem 71 osób.