Trzy dni warsztatów za nami!!!

Już po raz kolejny reprezentanci szpitali z całej Polski zjechali do Piotrkowa, aby w dniach 11 – 13 czerwca br. wziąć udział w warsztatach szkoleniowych, które tym razem skupiły się na tematyce związanej z Działaniami dla poprawy jakości – m.in. monitorowaniem wskaźników jakości.
 
Podczas trzydniowego spotkania doświadczenia szpitali akredytowanych należących do Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych przedstawili: Pani Teresa Osadczuk – Witkowska – Pełnomocnik Dyrektora ds. ZSZ, Przewodnicząca Zespołu ds. ZN Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, Pani Anita Cyrok – Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu oraz Pan Damian Marciniak MBA – Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o.
Wykład związany z monitorowaniem wskaźników jakości oraz sposobem tworzenia algorytmów i zbieraniem danych statystycznych zaprezentowali Pani Ewa Wójtowicz oraz Pan Marcin Kalinowski z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa.
Nie zabrakło także prezentacji związanych z bieżącymi problemami nękającymi system opieki zdrowotnej – m.in. dotyczących kontraktowania, pakietu kolejkowego, zmian w ustawach i innych aktach prawnych wpływających na funkcjonowanie tego systemu. Swoje wykłady przedstawili Pani Katarzyna Sabiłło Prezes Fundacji Lege Pharmaciae z Warszawy oraz Pan Mirosław Wójciak Członek Zarządu OZSA i Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmunologiczno- Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
Rozwiązania w zakresie szpitalnego zintegrowanego system zarządzania lekiem przybliżyła uczestnikom Pani Sławomira Wojtyś reprezentująca firmęHTS Polska Sp. z o.o., natomiast o finansowaniu inwestycji w szpitalu opowiedziała Pani Małgorzata Czarnecka – Doradca Zarządu ds. Sprzedaży NETTLE S.A. – w tym miejscu dziękujemy za pomoc w kontakcie z firmami Pani Dorocie Łuczyńskiej.
Dziękujemy wszystkim prelegentom za otwartość i chęć zaprezentowania wypracowanych metod i sposobów prowadzenia działań dla poprawy jakości oraz Panu Dariuszowi Gajewskiemu Prezesowi NEWIND Sp. z o.o. za przekazane gadżety.
Szczególne podziękowania należą się Uczestnikom warsztatów OZSA – za liczne przybycie na spotkanie i wytrwałość do jego zakończenia, a także za wypełnienie ankiet, na podstawie wyników których zostaną podjęte działania związane z organizacją kolejnego szkolenia.
Dziękujemy i już teraz zapraszamy na kolejne warsztaty oraz do śledzenia naszej strony internetowej!!!
Galeria