Kolejne spotkanie za nami!!!

W dniach 15 – 16 października 2015 roku odbyły się siódme warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez OZSA dla swoich Członków. W dwudniowym spotkaniu uczestniczyło 68 osób reprezentujących szpitale z całej Polski. Tematyka jesiennych warsztatów objęła swym zakresem zagadnienia dotyczące poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjentów oraz prawa pacjentów.
W pierwszym dniu zajęcia poprowadziła mec. Olga Lewicka – Gawle (Kancelaria Radcy Prawnego LEGA, Namysłów), która omówiła przepisy ustawowe z zakresu praw pacjenta oraz wskazała obwiązki i praktyki postępowania w sprawach naruszenia praw pacjenta, a także zaprezentowała aktualne orzecznictwo i kazusy prawne. Zajęcia w drugim dniu skupiły się na grupie standardów akredytacyjnych z działu poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta, a poprowadził je dr n. med. Jacek Michalak (Zakład Jakości Świadczeń, Procedur i Standardów Medycznych, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi).
Dziękujemy wykładowcom oraz przedstawicielom firmy KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna za prezentację nt. Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent – nowoczesne technologie w Placówkach Medycznych, którą przedstawili Panowie Rafał Krzywicki, Wojciech Nowosadzki.
Szczególne podziękowania należą się wszystkim Państwu – uczestnikom warsztatów OZSA – za liczne przybycie i obecność do zakończenia spotkania. Jest to dla nas szczególnie ważne – bo na tej podstawie oraz w oparciu o wyniki zbiorcze uzyskane z ankiet satysfakcji wypełnionych przez Państwa, możemy wnioskować o potrzebie organizacji takich spotkań w przyszłości.
Dziękujemy i już teraz zapraszamy na kolejne warsztaty oraz do śledzenia naszej strony internetowej!!!
Galeria