Kolejne spotkanie za nami!!!

W dniach 9 – 10 stycznia 2014 roku odbyły się warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez OZSA dla swoich Członków. W dwudniowym spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób reprezentujących szpitale z całej Polski. Tematem przewodnim warsztatów była kwestia dotycząca dokumentacji medycznej, tj. m.in. rozwiązań własnych zaprezentowanych przez trzy szpitale, rozwiązań informatycznych w zakresie tworzenia dokumentacji elektronicznej, a także odpowiedzialności prawnej za nieprawidłowe tworzenie i prowadzenie dokumentacji.
Wykład wprowadzający w tematykę warsztatów przedstawił Pan Michał Bedlicki – Kierownik Działu Standaryzacji Centrum Monitorowania Jakości, Wizytator CMJ, który czuwał jednocześnie nad merytorycznym przebiegiem spotkania i prowadzonych dyskusji i któremu serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i otwartość na działania podejmowane przez Zrzeszenie.
Podziękowania należą się także pozostałym prelegentom za chęć przedstawienia własnych doświadczeń – a więc reprezentantów szpitali należących do Zrzeszenia w osobach: Pani Aleksandra Tkaczuk i Pan Marek Popiel (Szpital Wojewódzki w Opolu), Panie Elżbieta Morawska i Teresa Dylikowska (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi), Pan Przemysław Nycz (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim). Dziękujemy również Panu Cezaremu Mirończukowi przedstawicielowi firmy „Zdrowe Podlasie” z Białegostoku za prezentację rozwiązań informatycznych, a także Pani mec. Natalii Łojko za przedstawienie wymagań prawnych (Kancelaria Prawna Baker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k., Członek Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych) i Pani Katarzynie Sabiłło (Prezes Fundacji Lege Pharmaciae) za otwartość i chęć współpracy.
Szczególne podziękowania należą się wszystkim Państwu – uczestnikom warsztatów OZSA – za tak liczne przybycie i obecność do zakończenia spotkania. Jest to dla nas szczególnie ważne – bo na tej podstawie oraz w oparciu o wyniki zbiorcze uzyskane z wypełnionych przez Państwa ankiet satysfakcji, możemy wnioskować o potrzebie organizacji takich spotkań w przyszłości.
Dziękujemy i już teraz zapraszamy na kolejne warsztaty oraz do śledzenia naszej strony internetowej!!!
Galeria