W dniach 5 – 7 lutego br. odbyło się szkolenie dla Pełnomocników oraz Przewodniczących Komisji Jakości szpitali należących do Zrzeszenia w temacie JAKOŚĆ W OPIECE ZDROWOTNEJ – PLANOWANE ZMIANY W 2020 ROKU.

W spotkaniu uczestniczyło 88 osób. Zajęcia poprowadzili:

mgr Katarzyna Muszak, Pełnomocnik ds. Jakości, Wizytator Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,

dr Małgorzata Serwach – Zakład Prawa Cywilnego, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie prawa medycznego, Członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łódź,

mgr Michał Bedlicki, Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,  Wizytator Akredytacyjny

Kategorie: Aktualności

Darmowy licznik odwiedzin