Szanowni Państwo, Członkowie Zrzeszenia!

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, po uprzednim zasięgnięciu Waszej opinii, a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich informujemy, że najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Zrzeszenia zostanie przeprowadzone w sposób korespondencyjny.

Walne Zgromadzenie Członków OZSA odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 roku.

Szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzenia Walnego zostały przesłane do w formie tradycyjnej (pocztą), natomiast wszystkie materiały zostaną przesłane drogą elektroniczną w terminie do 22 czerwca 2020 roku (włącznie).

Kategorie: Aktualności

Darmowy licznik odwiedzin