Uprzejmie informujemy, że na wniosek Zarządu Zrzeszenia, w związku z zagrożeniem epidemicznym i niemożliwością organizacji stacjonarnych spotkań Członków Zrzeszenia, Walne Zgromadzenie podczas posiedzenia w dniu 26.06.2020 roku zdecydowało o zaniechaniu pobierania składki członkowskiej za rok 2021. Wobec powyższego do Członków Zrzeszenia nie zostaną przesłane noty obciążające za rok 2021.

Kategorie: Aktualności

Darmowy licznik odwiedzin