Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 10/2021 Walnego Zgromadzenia Członków Zrzeszenia z dnia 25 czerwca 2021 roku  składka członkowska za rok 2022 wynosi:

  • dla członka zwyczajnego 1.200 zł/rok
  • dla członka wspierającego 600 zł/rok

Składkę należy wpłacić na podstawie wystawionej i przesłanej noty obciążeniowej. Termin regulowania składki: do 31.03. każdego roku, za który należna jest składka. Nowi Członkowie, przyjęci w ciągu danego roku, opłacają składkę w terminie wskazanym na nocie obciążeniowej.

Kategorie: Aktualności

Darmowy licznik odwiedzin