Szanowni Państwo, Członkowie Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych!

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Zrzeszenia z dnia 12 stycznia 2022 roku r. informuję, że najbliższe Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 28 kwietnia 2022 roku na godz. 17:45 (I termin), a w przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania Walne zostanie zwołane w II terminie 28 kwietnia 2022 roku o godzinie 18:00.

Walne odbędzie się w Hotelu AGAT w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wojska Polskiego 118.

Zaproszenie na Walne zostało przesłane drogą elektroniczną dnia 14 kwietnia 2022 r. na główne skrzynki mailowe (podane w deklaracji przystąpienia) Członków Zrzeszenia. Program posiedzenia, projekty uchwał oraz pozostałe materiały zostaną przesłane drogą elektroniczną do dnia 26 kwietnia 2022 roku. Materiały dotyczące kwestii finansowych, tj. sprawozdanie za rok 2021 oraz budżet na rok 2022 będą dostępne w dniu posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

W związku z tym, że tegoroczne posiedzenie Walnego Zgromadzenie odbędzie się podczas szkolenia dla Członków Zrzeszenia, uprzejmie informuje, że na posiedzeniu Szpital może reprezentować Pełnomocnik ds. Jakości lub inna osoba uczestnicząca w szkoleniu na podstawie pisemnego Pełnomocnictwa do reprezentowania Szpitala (Członka Zrzeszenia) podpisanego przez Dyrektora/Prezesa (skan proszę przesłać mailem, natomiast oryginał dostarczyć bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem). Oczywiście zapraszam Dyrektorów/Prezesów Szpitali należących do OZSA do osobistego reprezentowania swoich podmiotów podczas Walnego Zgromadzenia o godzinie 17:45 28 kwietnia br.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym oraz kolacji (po posiedzeniu) w terminie do 26.04.2022r. do godz. 15.00 (WYŁĄCZNIE mailem na adres: kontakt@ozsa.pl)

Z poważaniem
Marek Konieczko
Prezes OZSA

Kategorie: Aktualności

Darmowy licznik odwiedzin