Szanowni Państwo, Członkowie Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych!

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Zrzeszenia z dnia 23 kwietnia 2023 roku r. informuję, że najbliższe Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 12 czerwca 2023 roku na godz. 16:00 (I termin), a w przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania Walne zostanie zwołane w II terminie 12 czerwca 2023 roku o godzinie 16:15.

Walne odbędzie się w Hotelu AGAT w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wojska Polskiego 118.

W załączeniu przesyłam zaproszenie, natomiast program posiedzenia, projekty uchwał oraz pozostałe materiały zostaną przesłane drogą elektroniczną do dnia 8 czerwca 2023 roku. Materiały dotyczące kwestii finansowych, tj. sprawozdanie za rok 2022 oraz budżet na rok 2023 będą dostępne w dniu posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Tegoroczne posiedzenie Walnego Zgromadzenie zostanie połączone ze spotkaniem – szkoleniem dla Członków Zrzeszenia w terminie 12 – 13 czerwca br. (szczegóły zostaną przedstawione Członkom Zrzeszenia już wkrótce poprzez wiadomość mailową oraz na stronie www).

Już teraz jednak informuję, że na Walnym Szpital może reprezentować uczestnik spotkania – szkolenia, tj. Pełnomocnik ds. Jakości lub inna osoba zgłoszona przez Członka na podstawie pisemnego Pełnomocnictwa do reprezentowania Szpitala (Członka Zrzeszenia) podpisanego przez Dyrektora/Prezesa (skan proszę przesłać mailem, natomiast oryginał dostarczyć bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem). Oczywiście zapraszam Dyrektorów/Prezesów Szpitali należących do OZSA do osobistego reprezentowania swoich podmiotów podczas Walnego Zgromadzenia o godzinie 16:00 w dniu 12 czerwca br.

Planowany program spotkania w dniach 12 – 13 czerwca 2023 roku przedstawia się następująco:

12.06.2023 r.

godz. 13:00 obiad

godz. 14:00 – 16:00 spotkanie – szkolenie

godz. 16:00 Walne OZSA I – szy termin

godz. 16:15 Walne OZSA II – gi termin

godz. 18:00 kolacja (jeśli warunki atmosferyczne pozwolą – grill)

13.06.2023 r.

godz. 8:30 – 12:00 spotkanie – szkolenie

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu-szkoleniu, Walnym oraz obiedzie i kolacji w dniu 12.06 br. w terminie do 08.06.2023 r. do godz. 15.00 (WYŁĄCZNIE mailem na adres: kontakt@ozsa.pl)

Z poważaniem

Marek Konieczko

Prezes Zarządu

Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych

Wojska Polskiego 118

97 – 300 Piotrków Trybunalski

www.ozsa.pl

kontakt@ozsa.pl

https://www.facebook.com/ZrzeszenieSzpitaliAkredytowanyc

Kategorie: AKTUALNOŚCI

  

Kategorie: Aktualności

Darmowy licznik odwiedzin