Szanowni Państwo, Członkowie Zrzeszenia!

Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych serdecznie zaprasza:

PEŁNOMOCNIKÓW DS. JAKOŚCI, CZŁONKÓW KOMISJI JAKOŚCI, PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW JAKOŚCI

Szpitali należących do Zrzeszenia (max. 2 osoby ze szpitala)

na planowane w dniach 9 – 10 października 2023 roku szkolenie – spotkanie nt.

O JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWIE MEDYCZNYM

W drugiej połowie sierpnia 2023 r.  w Dzienniku Ustaw ogłoszona została, opracowywana przez ponad dwa lata, Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz powiązana
z nią nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i niektórych innych ustaw. Przepisy obowiązywać  zaczną po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (wrzesień 2023 r.)

Istotnie, w związku z tym, zmienią się obowiązki i uprawnienia podmiotów prowadzących działalność leczniczą, zwłaszcza w zakresie zapewnienia jakości w opiece zdrowotnej.

Planowane w dniach 9 – 10 października 2023 r. spotkanie Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych w Piotrkowie Trybunalskim, będzie tym zagadnieniom poświęcone. Stworzy się doskonała okazja do dyskusji, wypracowania stanowiska w odniesieniu do zagadnień trudnych i wątpliwych.

Porozmawiamy o jakości i bezpieczeństwie medycznym, o praktycznej stronie realizacji standardów akredytacyjnych starych i nowych. Spojrzymy na jakość i bezpieczeństwo medyczne z perspektywy własnych doświadczeń, wiedzy i wypracowanych poglądów.

Podstawę programową spotkania i zaplanowanego na nim szkolenia, stanowić będzie Programu Akredytacji Szpitali Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – Kraków 2009 r. z elementami nowych standardów (jeszcze nieobowiązujących). Do szkolenia włączone zostaną elementy dotyczące projektowanych zmian formalno – prawnych, wynikających z ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta.

W szkoleniu wykorzystywane będą rekomendacje towarzystw naukowych w określonych dziedzinach i specjalnościach medycznych, opinie ekspertów, aktualnie obowiązujące przepisy i wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz resortów współpracujących.

Komentarz, interpretacja oraz wnioski zostaną przedstawione
w oparciu o doświadczenia własne prowadzącej szkolenie.

Szkolenie przygotuje i poprowadzi dla Państwa dr n. med. Sylwia Marczewska – adiunkt: Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Nauk o Zdrowiu; Katedra Nauczania Pielęgniarstwa; Wizytator Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Podczas szkolenia przewidziane jest także wystąpienie Pani Agnieszki Pietraszewskiej – Machety Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia nt. procesu wdrożenia ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, w tym w szczególności:
– omówienia przepisów przejściowych (kiedy wchodzą w życie konkretne regulacje prawne i jakie ma to znaczenie)
– zasad prowadzenia listy wizytatorów oraz naboru na wizytatorów w trybie nowych przepisów
– nowych zasad prowadzenia akredytacji
– planu w zakresie akredytacji szpitali na 2024 r.

Prosimy o obligatoryjne zapoznanie się z nowymi warunkami uczestnictwa!

Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wysłać WYŁĄCZNIE w postaci skanu na adres kontakt@ozsa.pl

O szczegółach dotyczących szkolenia oraz ewentualnych zmianach wynikających z przyczyn niezależnych od Zrzeszenia będziemy informowali na naszej stronie internetowej oraz na profilu OZSA na Facebooku.

W imieniu Zarządu OZSA i własnym serdecznie zapraszam do Piotrkowa!

Marek Konieczko

Prezes Zarządu

DO POBRANIA:

WARUNKI UCZESTNICTWA

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

PROGRAM

UCHWAŁA NR 15/2023 WALNEGO ZGROMADZENIA OZSA z dnia 12 czerwca 2023 roku

Kategorie: AKTUALNOŚCI

  

Kategorie: Aktualności

Darmowy licznik odwiedzin