Uzyskanie Akredytacji

Ocena akredytacyjna jest oparta na porównaniu stwierdzonej praktyki postępowania i stanu jednostki z wzorcami, jakie stanowią standardy akredytacyjne oraz dokonaniu oceny stopnia ich spełnienia. Oceny dokonuje Ośrodek Akredytacyjny zgodnie z delegacją ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia.

Kierując się rekomendacją Rady Akredytacyjnej, której podstawą jest dokumentacja przekazana przez Ośrodek Akredytacyjny z przeprowadzonego przeglądu jednostki pod względem spełniania standardów akredytacyjnych i jej wszechstronnej oceny, Minister Zdrowia może:

  • przyznać akredytację na okres 3 lat,
  • odmówić przyznania akredytacji.

Decyzja Rady jest pochodną spełnienia wymogów standardów. Uzyskanie minimum 75%, możliwej do uzyskania punktacji skutkuje udzieleniem akredytacji na 3 lata. Wynik poniżej 75% skutkuje odmową przyznania akredytacji. Do publicznej wiadomości podawane są jedynie decyzje pozytywne, tj. o przyznaniu statusu jednostki akredytowanej.

Certyfikat Akredytacyjny

Potwierdzeniem udzielenia akredytacji jest certyfikat, podpisywany przez Ministra Zdrowia na okres 3 lat. Szpital, który go uzyskał cechuje się określonym poziomem funkcjonowania oraz jakością udzielanych świadczeń. Certyfikat oznacza też, że Minister Zdrowia oraz Rada Akredytacyjna zawierzają szpitalowi, że jego funkcjonowanie w okresie ważności certyfikatu będzie nie gorsze niż w trakcie oceny.

tekst pochodzi ze strony:

http://www.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=43

Zestaw Standardów Akredytacyjnych

Program Akredytacji Szpitali – Przewodnik po procesie

Twój szpital to szpital akredytowany -informator dla pacjenta

materiały pochodzą ze strony:

https://www.cmj.org.pl/akredytacja/?typ=szpital


Darmowy licznik odwiedzin