Od 2013 roku, od kiedy siedziba Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych została przeniesiona do Piotrkowa Trybunalskiego, zorganizowaliśmy dla naszych szpitali członkowskich

  • 24 szkolenia, w których uczestniczyło ogółem 1515 osób reprezentujących szpitale należące do Zrzeszenia,
  • 2 spotkania dla Dyrektorów/Prezesów zrzeszonych szpitali,
  • 39 posiedzeń Zarządu Zrzeszenia,
  • 7 Walnych Zgromadzeń Członków Zrzeszenia.

O planowanych szkoleniach i spotkaniach będziemy informowali na bieżąco!

Darmowy licznik odwiedzin