Zarząd Zrzeszenia (kadencja 2022 – 2025)

  • Marek Konieczko – Prezes

  • Marzena Barton – Wiceprezes

  • Małgorzata Tomska – Członek Zarządu

  • Katarzyna Muszak – Członek Zarządu

  • Czesław Płygawko – Członek Zarządu Sekretarz

 Komisja Rewizyjna (kadencja 2022 – 2025)

  • Dorota Ciechanowska – Kulczak

  • Jolanta Madej

  • Marzena Olszewska – Fryc

  • Władysław Perchaluk

  • Cezary Tomiczek (wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej na podstawie § 19 ust.5 pkt. 3 Statutu – Uchwała Nr 14/2023 Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych z dnia 12 czerwca 2023 roku)

Darmowy licznik odwiedzin