Uchwała Nr 4/2020 Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych z dnia 26 czerwca 2020 roku (pobierz)

Statut Zrzeszenia przyjęty podczas Walnego Zgromadzenia Członków OZSA 26 czerwca 2020 r. (pobierz)

Darmowy licznik odwiedzin