WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW OZSA 25.06.2021 r.

Szanowni Państwo, Członkowie Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych! Zgodnie z Uchwałą Zarządu Zrzeszenia z dnia 8 czerwca 2021 roku r. informujemy, że najbliższe Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2021 roku na godz. 12.00 (I termin), a w przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania Walne zostanie zwołane w Więcej…

Informacja w sprawie składki członkowskiej na rok 2021

Uprzejmie informujemy, że na wniosek Zarządu Zrzeszenia, w związku z zagrożeniem epidemicznym i niemożliwością organizacji stacjonarnych spotkań Członków Zrzeszenia, Walne Zgromadzenie podczas posiedzenia w dniu 26.06.2020 roku zdecydowało o zaniechaniu pobierania składki członkowskiej za rok 2021. Wobec powyższego do Członków Zrzeszenia nie zostaną przesłane noty obciążające za rok 2021.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

17 września Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest podkreślenie światowej solidarności, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO. Tegoroczne obchody zaplanowano pod hasłem: „Bezpieczeństwo pracownika ochrony zdrowia priorytetem dla bezpieczeństwa pacjenta. Bezpieczny personel medyczny, bezpieczni pacjenci”

Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo, Członkowie Zrzeszenia! Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, po uprzednim zasięgnięciu Waszej opinii, a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich informujemy, że najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Zrzeszenia zostanie przeprowadzone w sposób korespondencyjny. Walne Zgromadzenie Członków OZSA odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 roku. Szczegóły dotyczące Więcej…

Szkolenie w dniach 5 – 7 lutego 2020 roku

W dniach 5 – 7 lutego br. odbyło się szkolenie dla Pełnomocników oraz Przewodniczących Komisji Jakości szpitali należących do Zrzeszenia w temacie JAKOŚĆ W OPIECE ZDROWOTNEJ – PLANOWANE ZMIANY W 2020 ROKU. W spotkaniu uczestniczyło 88 osób. Zajęcia poprowadzili: mgr Katarzyna Muszak, Pełnomocnik ds. Jakości, Wizytator Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości Więcej…

Darmowy licznik odwiedzin